Menu

Privacy verklaring AVG

Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Utrechtsestraat 4
3401 CV IJsselstein
030 6887663
info@jokehooiveld.nl
www.jokehooiveld.nl

Joke Hooiveld is de functionaris gegevensbescherming van Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld en te bereiken via contact@jokehooiveld.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met daarin de volgende zaken en/of doeleinden:

 • N.a.w. gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Acties op maat te kunnen aanbieden
 • In sommige gevallen na akkoord van de klant houden wij gegevens bij om de voortgang gericht op de
  huidconditie te monitoren.

  Voor het registreren van onze klantcontacten werken wij met de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mijn Salon Software CRM pakket (klantensysteem) van de BNF Groep Nederland.
 • Mailchimp t.b.v. emailnieuwsbrieven. Hiervoor dient u zich zelf aan te melden en u kunt zich te allen tijde zelf ook uitschrijven.

  In dit systeem registreren wij contactgegevens van de klanten en alle gerelateerde zaken, die betrekking hebben op de diensten die wij leveren ten aanzien van de klant. Dit kan naast n.a.w. gegevens bijvoorbeeld de conditie en voortgang van de huid zijn, afspraken die gemaakt worden en historie van geleverde diensten of spaarpunten die een klant opbouwt.

  Onze website en klantensysteem hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van contacten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jokehooiveld.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Overige zaken:

  • Inactieve klanten worden na 5 jaar uit het systeem verwijderd.
  • Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld verstrekt in principe géén persoonsgegevens aan derden, uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jokehooiveld.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, , paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor werken wij samen met een betrouwbare partner die onze software levert. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jokehooiveld.nl.

  Tot slot:

  Cosmetisch Instituut Joke Hooiveld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

  Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Mocht u vragen hebben, dan horen wij dat graag.